Psycholog Liberec, konzultace

Podmínky

Ve své práci pokládám za důležité diskrétní a respektující přístup ke každému, kdo se na mě obrací.

Informace a sdělení svěřené klientem v rámci terapie považuji za důvěrné!

Samozřejmostí je dodržování profesionální etiky a úcta ke klientovi a k jeho životnímu příběhu.

Ceník psychoterapie

Soukromá psychologická praxe nespadá mezi zdravotnické zařízení a zdravotnické služby.

Služby jsou hrazeny přímou platbou (nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami). Výhodou přímé platby je úplná diskrétnost.

Nepotřebujete žádné doporučení od lékaře.

V soukromé praxi můžete při objednání očekávat mnohem kratší čekací dobu, než je běžné ve zdravotnických zařízeních. Mohu Vám také nabídnout sezení v odpoledních nebo podvečerních hodinách.

Délka konzultace Cena
Individuální psychoterapeutické sezení 50 – 60 minut 600,- Kč
Párové a rodinné poradenství a psychoterapie 60 – 90 minut 800,- Kč

Pokud klient potřebuje zrušit dohodnutý termín, je důležité to oznámit minimálně 24 hod. před daným sezením.
V opačném případě hradí klient celou částku za neuskutečněné sezení.