Psycholog Liberec, konzultace

Soukromá psychologická praxe

Jmenuji se Andrea Pírková a jsem klinický psycholog a terapeut s praxí ve zdravotnictví. Ve své soukromé praxi nabízím psychologické konzultace zaměřené na pomoc se zvládáním psychických potíží, vztahových problémů nebo životních krizí. Soustředím se také na rozvoj osobnosti a hledání duševních zdrojů. V terapeutické práci vycházím z analytického přístupu hlubinné psychologie.

Aktuálně poskytuji psychologické služby pro dospělou klientelu, a to formou individuálního či párového terapeutického sezení.


Psychoterapie

Nabídka poskytovaných psychoterapeutických konzultací:

Psychoterapeut liberec - pracovna
  • Terapeutické intervence a pomoc lidem, kteří se ocitli v životní krizi, procházejí tíživou situací v osobním, rodinném či pracovním životě.
  • Psychoterapie u úzkostných stavů, psychosomatických potížích a depresivních příznaků v reakci na nepříznivé životní změny či v důsledku vnějších stresorů.
  • Pomoc v oblasti pocitů méněcennosti a problémů se sebepřijetím.
  • Zvládání každodenního stresu a problémů v běžné mezilidské komunikaci.
  • Pomoc v oblasti nespokojenosti se směřováním života a vytrácení se radosti ze života.
  • Pomoc v osobních, partnerských, rodinných a pracovních problémech a v neuspokojivých mezilidských vztazích.
  • Terapeutická podpora klientům, kteří prošli traumatickými zážitky, které i nadále zasahují do jejich života.
  • Práce na sebepoznání a dalším osobnostním růstu, včetně podpory vlastního potenciálu jedince.
  • Zabývání se specifickými problémy s hledáním životního smyslu a vlastní identity.

Jak sezení probíhá

Psychoterapie probíhá na základě důvěrného terapeutického vztahu. Základním terapeutickým nástrojem je empaticky vedený rozhovor, jehož cílem je za aktivní účasti klienta nalézat hlavní zdroje aktuálně či dlouhodobě prožívaných psychických potíží a vnějších provokujících stresorů a zmapování vnitřních zdrojů.

Cílem terapie je eliminace potíží, zmírnění negativních psychických příznaků, následování individuálních potřeb klient a a realizace jeho zdravého vnitřního potenciálu.

Psychoterapie směřuje k sebepoznání, k lepší orientaci ve vnitřních duševních silách a blízkých vztazích.

Během prvního sezení Vás požádám, abyste mi sdělili, co Vás přivedlo a s čím byste potřebovali pomoci. Obvykle věnuji prostor Vašim otázkám ohledně průběhu sezení a terapie.

Celková doba sezení trvá obvykle 50 minut. Docházení na konzultace záleží především na Vašich individuálních potřebách a možnostech. 

Klienti obvykle docházejí s frekvencí jednou týdně.