Psycholog Liberec, konzultace

Odborná praxe

 • 2015 - doposud: soukromá psychoterapeutická praxe
 • 2015 - 2017: Klinický psycholog v psychologické ambulanci psychosomatického denního stacionáře ISIDA v České Lípě
 • 2015 - doposud: Klinický psycholog v psychologické ordinaci PhDr. Milana Štepanoviče v Liberci
 • 2009 - 2017: Psycholog na psychiatrickém oddělení Krajské nemocnice Liberec
 • 2014 - doposud: Psycholog pro náhradní rodinnou péči na Krajském úřadu Liberec
 • 2005 - 2008: Asistent v ambulanci klinického psychologa

Kvalifikace

 • 2003 - 2008: Jednooborové magisterské studium psychologie na FF UCM v Trnavě
 • 2010 - doposud: Frekventant psychoterapeutického výcviku v analytické psychologii C. G. Junga pod záštitou ČSAP
 • 2012 - doposud: Router ve výcviku v Mezinárodní asociaci pro analytickou psychologii IAAP
 • 2009 - 2014: Atestace z klinické psychologie na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě
 • 2015: Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinická psychologie vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR

Kurzy

 • 2015: Certifikovaný kurz MMPI-II
 • 2014: Kurz diferenciální diagnostiky dospělých v klinické psychologii
 • 2013 - 2014: Kurz psychodynamické diagnostiky osobnosti a psychopatologie
 • 2013: Krizová intervence u traumat
 • 2011 - 2012: Kurz komplexní krizové intervence
 • 2010 - 2011: Certifikovaný diagnostický kurz Rorschachovy metody
 • 2006 - 2007: Kurz práce s tělem v psychoterapii

Členství v odborných společnostech

 • 2016: člen Asociace klinických psychologů (AKP)
 • 2009: člen České společnosti pro analytickou psychologii (ČSAP)
 • 2009: člen International Association for Analytical Psychology (IAAP)